Výzva pro podnikatele

Živnostenský úřad žádá občany, kteří mají nebo měli živnostenské oprávnění, aby si ověřili, zda údaje, které jsou o nich evidovány v živnostenském rejstříku odpovídají skutečnosti – jedná se jak o fyzické osoby, tak i právnické osoby – www.rzp.cz (odkaz „Nahlížení do ŽR/ Vyhledání subjektu“, zde lze vyhledávat dle IČO nebo dle osoby). V případě nesrovnalostí a dotazů kontaktujte, prosím, živnostenský úřad.
ŽÚ Jablonec nad Nisou – tel.: 483 357 745/744/741/740
Výzva je směřována především k těm podnikatelům, kteří již živnosti neprovozují a domnívají se, že mají živnostenské oprávnění zrušeno, případně k těm, kteří podnikají, avšak dosud neoznámili živnostenskému úřadu změny, které proběhly a též k těm, kteří si ještě nevyžádali „Výpis z živnostenského rejstříku“, neboť doklady „Živnostenský list“, „Koncesní listina“, již nejsou aktuálními doklady pro prokazování skutečnosti, že máte platné živnostenské oprávnění a jste evidováni v živnostenském rejstříku.