VV – návrh na OOP stanovení místní úpravy provozu na MK

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU – návrh na opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II.a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanoven zveřejňuje záměr k umístění dopravního značení na místní komunikaci ppč. 1946/1 a ppč. 1994/1 – DZ B 32 – průjezd zakázán a DZ – B 13 – omezení vjezdu vozidel s okamžitou hmotností nad 3,5 t vše k.ú. Dolní Maxov obec Josefův Důl
Celé znění veřejné vyhlášky ke stažení zde.