Záměr prodeje části p.p.č. 2134/2 v k.ú. Antonínov

100/2020 Záměr prodeje části p.p.č. 2134/2 v k.ú. Antonínov o výměře cca 100 m2 (á 400,- /m2) 7:0:0