Záměr prodeje p.p.č. 395/17 v k.ú. Josefův Důl

96/2020 Záměr prodeje p.p.č. 395/17 v k.ú. Josefův Důl o výměře 327 m2 za 130.800,- Kč (á 400,-/m2). 7:0:0