Záměr prodeje p.p.č. 324/4 v k.ú. Josefův Důl

95/2020 Záměr prodeje p.p.č. 324/4 v k.ú. Josefův Důl o výměře 640 m2 za 256.000,- Kč (á 400,-/m2) 7:0:0