Jarní Umístění VOK – velkoobjemových kontejnerů

V květnu 2024 bude občanům a rekreantům Josefova Dolu umožněno zdarma umístit velkoobjemový odpad do kontejnerů.
Tyto kontejnery jsou určeny pro fyzické osoby, které platí obci místní poplatek za svoz TDO.
Podnikatelé mohou velkoobjemový odpad odevzdat za poplatek 500,- Kč za 0,5 m3 (malý vlek).

Kontejnery budou umístěny v níže uvedené dny a hodiny pod budovou Obecního úřadu.

Rozpis dnů a hodin přistavení velkoobjemových kontejnerů:
pátek 10.5. 2024: 900 1100 1300-1500
sobota 11.5. 2024: 900 – 1300
pátek 24.5. 2024: 900 1100 1300-1500
sobota 25.5. 2024: 900 – 1300

Na uvedeném stanovišti mohou občané odkládat zejména tyto druhy odpadů:
– vyřazený nábytek, podlahové krytiny, železný šrot, zařizovací předměty z domácnosti (sanitární keramika apod.), jiný rozměrný odpad z domácnosti…


Obec nepřijímá do těchto kontejnerů eternit, ani cihly z komínů, protože jsou nebezpečným odpadem, a odevzdávají se přímo na překladiště v Proseči nad Nisou. Stejně tak nepatří do těchto kontejnerů stavební suť, odevzdává se také v Proseči nad Nisou.
Bližší informace získáte na tel.: +420 493 645 200

Upozornění obecního úřadu
Vyřazené lednice a objemné elektrozařízení (předpokládaná míra kompletnosti zařízení je stanovena minimálně 90%) můžete odevzdávat celoročně na základě domluvy.